Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Ιταλογερμανικές διαταγές και αντιδράσεις στη Νάξο της Κατοχής

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Ο διοικητής των Ιταλικών δυνάμεων κατοχής της Νάξου, στέλνει στις κοινότητες του νησιού την παρακάτω διαταγή σε μορφή τηλεγραφήματος: "Δεσμεύω την παραγωγήν κίτρων νήσου.  Απαγορεύω μέχρι νεωτέρας διαταγής το κόψιμον από τα δένδρα.  Αι διοικήσεις θα επιβλέψουν την τήρησιν και εφαρμογήν [της] παρούσης και θα καταγγέλλουν περιπτώσεις παραβάσεων."
18 Σεπτεμβρίου 1942 (Αρχείο Κοινότητας Νάξου)


Ο πρόεδρος του Δαμαριώνα ενημερώνει τον πρόεδρο της Νάξου ότι, σύμφωνα, προφανώς, με το σχετικό αίτημα, έχει ειδοποιήσει τους κατοίκους της κοινότητας να μεταφέρουν στη Χώρα καυσόξυλα για τις ανάγκες του γερμανικού στρατού.  Παρόλα αυτά, όπως αναφέρει, "τινές δυστροπούσι" και, καθώς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιοι τελικά υπάκουσαν στην διαταγή, ζητά να μάθει "τα ονόματα των συμμορφωθέντων εις την μεταφορά, ίνα οι μη μεταφέροντες τα καυσόξυλα ταύτα [να] τιμωρούνται." Σε αντίθετη περίπτωση, καταλήγει, θα είναι αδύνατο για το Δαμαριώνα να στείλει τα απαιτούμενα ξύλα"επειδή θα αρνηθούν οι λοιποί ενόσω θα πληροφορηθώσι την ασυδοσίαν των δυστρόπων." 

1 Δεκεμβρίου 1943 (Αρχείο Κοινότητας Νάξου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: