Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Οι πρώτες μέριμνες της δικτατορίας των συνταγματαρχών

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Στο Αρχείο της Κοινότητας Σκαδού, βρέθηκε έγγραφό του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, με το οποίο ενημερώνονται οι στρατιωτικές αρχές της Ελλάδας ότι η χώρα κηρύσσεται "εις κατάστασιν πολιορκίας", ενώ κοινοποιείται ταυτόχρονα το υπ. αριθ. 280 διάταγμα της 21ης Απριλίου 1967 "Περί κηρύξεως της Χώρας εις κατάστασιν πολιορκίας και αναστολής των άρθρων του Συντάγματος." Τα άρθρα του συντάγματος που καταργούνται, σύμφωνα με το διάταγμα, είναι το αρ. 5 (προσωπική ελευθερία/ τυποποίηση ποινικού φαινομένου), 6 (περί πολιτικών εγκλημάτων), 8 (δικαίωμα νόμιμου δικαστή), 10 (δικαίωμα συνάθροισης), 11 (δικαίωμα συνεταιρίζεσθαι), 12 (άσυλο κατοικίας), 14 (ελευθεροτυπία και ελευθερία έκφρασης), 20 (απόρρητο αλληλογραφίας), 25 (σχετικά με τη νομοθετική εξουσίας) 95 και 97 (περί περί δικαιοσύνης και αρμοδιότητος στρατοδικείων).  Τέλος, ανακοινώνεται ότι τόσο τα υφιστάμενα στρατοδικεία όσο και οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές τελούν υπό τις τροποποιημένες διατάξεις του στρατιωτικού νόμου. Το διάταγμα υπογράφει ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και το υπουργικό συμβούλιο με πρόεδρο τον Κων/νο Κόλλια, αντιπρόεδρο τον Γρ. Σπαντιδάκη και μέλη τους Ν. Μακαρέζο, Στ. Πατακό, Γ. Παπαδόπουλο.  
 
16 Μαϊου 1967 (Αρχείο Κοινότητας Σκαδού)

Δεν υπάρχουν σχόλια: