Σάββατο, 3 Αυγούστου 2013

Εξαιρετικής ποιότητας τα ύδατα κολύμβησης στη ΝάξοΞεκινά η εκστρατεία Ενημέρωσης για το «Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης της Χώρας»

Εξαιρετικής ποιότητας χαρακτηρίστηκαν τα ύδατα σε επτά σημεία της Νάξου, μετά από ελέγχους που διενήργησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων κολύμβησης της χώρας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχθηκαν τα νερά σε τμήματα της παραλίας του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας Άννας, του Αγίου Προκοπίου, στο Βίντσι, τον Άγιο Νικόλαο και στη Μικρή Βίγλα. Παράλληλα, εξετάσθηκαν άλλα εννέα σημεία στα τέσσερα μικρά νησιά του Δήμου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ταξινόμησης της τελευταίας τετραετίας, τα οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί στην ετήσια έκθεση του προγράμματος για το 2012, τα ύδατα στα προαναφερόμενα σημεία κρίθηκαν εξαιρετικής ποιότητας.

Η αξιολόγησή τους πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, με στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τεσσάρων τελευταίων ετών (2009-2012) και αποτυπώνεται σε ειδική Έκθεση. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους, από 1η Ιουνίου έως 31η Οκτωβρίου, λαμβάνονται κάθε μήνα δείγματα υδάτων από περισσότερα από 2.155 σημεία κολύμβησης σε όλη τη χώρα και πραγματοποιούνται μικροβιολογικές αναλύσεις. Παράλληλα δημιουργήθηκε και ενημερώνεται το Μητρώο Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης (Bathing Water Profiles), που αποτελείται από 1.480 Ταυτότητες και συντάσσεται η ετήσια έκθεση.
Η έκθεση του 2012 περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης κατόπιν στατιστικής επεξεργασίας των μικροβιολογικών δεδομένων για την τετραετία 2009-2012, σύμφωνα με τα οριζόμενα της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.
Εφαρμόζοντας τα κριτήρια της ισχύουσας νομοθεσίας, η Ελλάδα έχει να επιδείξει άριστα αποτελέσματα, με την ποιότητα υδάτων κολύμβησης να κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων της Ευρώπης.

Η ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης
Η δημιουργία Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης αφορά στη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και συνιστά μια καινοτόμο προσέγγιση που αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών και την παροχή χρήσιμων στοιχείων για τη σύγκριση και την επιλογή ακτών κολύμβησης. Η κάθε ταυτότητα παρέχει πληροφορίες για τις φυσικές και γεωγραφικές συνθήκες της ακτής, για τα υδρολογικά χαρακτηριστικά των υδάτων κολύμβησης, καθώς και για την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων ρύπανσης στην περιοχή. Για παράδειγμα, η Ταυτότητα της Μικρής Βίγλας περιλαμβάνει την περιγραφή της ακτής, προσδιορίζει τις χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή, καταγράφει τα βασικά υδρολογικά και μετεωρολογικά χαρακτηριστικά, τις πιέσεις που μπορεί να δέχεται η κολυμβητική ακτή και τις πιθανές έκτακτες συνθήκες που μπορεί να παρουσιαστούν, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.
Δεν υπάρχουν σχόλια: