Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Αλλαγή ηγεσίας στα νοσοκομεία…Σε αναζήτηση νέων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών για τα Νοσοκομεία όλης της χώρας βρίσκεται το Υπουργείο Υγείας. Από την περασμένη εβδομάδα και μέχρι τις 27 Μαρτίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή.
Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι, με εμπειρία στη διοίκηση, στα οικονομικά ή γενικότερα στις μονάδες υγείας. Ωστόσο, οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα μόνο σε μία μονάδα υγείας, δεν δύνανται να καταλάβουν θέση σε φορέα της Υγειονομικής Περιφέρειας εντός των ορίων του νομού εντοπιότητάς τους. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι εν ενεργεία διοικητές.
Η αξιολόγηση και η ανακοίνωση των νέων Διοικητών αναμένεται να γίνει εντός του Απριλίου. Μέχρι τότε, αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου Νάξου παραμένει ο Θεοχάρης Λάμπου, ενώ στο Νοσοκομείο Σύρου παραμένει ο Δημήτρης Τσιργής, ο οποίος έχει υποβάλει ήδη την παραίτησή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: