Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

Αντιρρησίες...ξυλείας στο Δαμαριώνα

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη
Ο πρόεδρος του Δαμαριώνα πληροφορεί τον πρόεδρο της Κοινότητας Νάξου ότι ζήτησε από τους κατοίκους του χωριού να μεταφέρουν ξύλα στη Χώρα για τις ανάγκες του γερμανικού στρατού.  Παρόλα αυτά, συνεχίζει, μερικοί "δυστροπούσι" και γι' αυτό ζητά να ενημερώνεται για τα ονοματεπώνυμα "των συμμορφωθέντων [...] ίνα οι μη μεταφέροντες τα καυσόξυλα ταύτα τιμωρούνται".  Αλλιώς, καταλήγει, θα είναι αδύνατο για το Δαμαριώνα να στείλει ξύλα "επειδή θα αρνηθούν οι λοιποί, ενόσω θα πληροφορηθώσι την ασυδοσίαν των δυστρόπων."

1 Δεκεμβρίου 1943, Αρχείο Κοινότητας Δαμαριώνα

Δεν υπάρχουν σχόλια: