Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

Η Κεραμωτή σε απόγνωση

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

 Ο πρόεδρος της Κεραμωτής γράφει στον πρόεδρο της κοινότητας Νάξου για να ζητήσει βοήθεια καθώς το χωριό μαστίζεται από έλλειψη τροφίμων.  Η επιστολή ξεκινά ενημερώνοντας ότι πριν μερικές ημέρες στο χωριό συνέβησαν 5 θάνατοι "αποκλειστικώς εκ πείνης" και συνεχίζει λέγοντας ότι κινδυνεύουν ακόμη περισσότεροι καθώς σε λίγες ημέρες "θα υποφέρουν άπαντες οι κάτοικοι" που μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου "εσυντηρούντο επί το πλήστον με ολίγα σταφύλια και σύκα."  Για το λόγο αυτό,  ο πρόεδρος της κοινότητας Νάξου παρακαλείται θερμά να ενδιαφερθεί ώστε να διατεθούν στην Κεραμωτή τρόφιμα από τη στρατιωτική διοίκηση "καθότι [το χωριό] υποφέρει πραγματικά."

14 Οκτωβρίου 1943, Αρχείο Κοινότητας Νάξου

Δεν υπάρχουν σχόλια: