Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Αποκαθίστανται έντεκα χωματερές στη ΝάξοΜέχρι το τέλος του 2015 θα έχουν αποκατασταθεί οι χωματερές που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την περασμένη Τρίτη το σύνολο των τεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών που εκπονήθηκαν για την αποκατάστασή τους, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης.
Το έργο αφορά στην αποκατάσταση έντεκα συνολικά Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.), που εντοπίζονται εντός των ορίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και συγκεκριμένα επτά στο νησί της Νάξου (Χώρα, Βίβλος, Απείρανθος, Φιλώτι, Χαλκί, Κωμιακή και Σκαδό) και από έναν στα υπόλοιπα τέσσερα νησιά του Δήμου, στην Ηρακλειά, στη Σχοινούσα, στο Άνω Κουφονήσι και στη Δονούσα. Οι ρυπασμένοι χώροι θα αποκατασταθούν και θα επανενταχθούν στο φυσικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία.

Κάθε χώρος παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και για την αποκατάστασή του απαιτούνται διαφορετικά μέτρα ανάλογα με την επικινδυνότητά του. Ωστόσο οι γενικότερες παρεμβάσεις που θα γίνουν αφορούν στη συλλογή των διάσπαρτων απορριμμάτων από όλη την έκταση του κάθε ΧΑΔΑ και των γειτονικών εκτάσεων, στη διευθέτηση του απορριμματικού ανάγλυφου, ώστε να καταλαμβάνει τη μικρότερη δυνατή έκταση και να είναι λειτουργικό και ασφαλές. Επίσης, προβλέπονται παρεμβάσεις για τη διαχείριση των στραγγισμάτων, τα οποία είναι ρυπαίνοντα υγρά απόβλητα, έργα διαχείρισης ομβρίων για την αποφυγή εισροής τους στον αποκατεστημένο όγκο και αντιπυρικά έργα. Το έργο θα ολοκληρωθεί με την κάλυψη για τη σφράγιση του απορριμματικού φορτίου, ενώ κατά περιπτώσεις θα γίνουν φυτεύσεις πρασίνου.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3,8 εκ ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Οι κινητοί σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)
Με την ολοκλήρωση της αποκατάστασης, τα απορρίμματα των νησιών θα μεταφέρονται στη Νάξο, μέσω κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης, που θα εγκατασταθούν στις αποκαταστημένες χωματερές των τεσσάρων νησιών.
Επίσης, ένας ακόμα σταθμός μεταφόρτωσης θα εγκατασταθεί τελικά πλησίον της χωματερής του Τσικαλαριού, στη θέση «Παντελούδες». Η αρχική πρόταση χωροθέτησης του σταθμού στο Φιλώτι, στην περιοχή Ρίκες, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να προκριθεί και να ψηφισθεί τελικά η περιοχή «Παντελούδες.
Τα αστικά απορρίμματα της κεντρικής και ορεινής Νάξου θα συγκεντρώνονται και θα συμπιέζονται μέσα σε κλειστό κοντέινερ, ώστε να μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ, όταν κατασκευαστεί. Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, η μεταφορά των απορριμμάτων στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.) θα γίνει πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής του, καθώς υπάρχει δυνατότητα εναπόθεσης των αστικών απορριμμάτων στο πρώτο κύτταρο που θα κατασκευαστεί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός των επόμενων εβδομάδων πρόκειται να παρουσιαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα της μελέτης ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, που ανατέθηκε και εκπονήθηκε από το Πολυτεχνείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: