Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Εγγραφή στη Σχολή Ουρσουλινών!

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Ένα διαφημιστικό έντυπο του Ελληνογαλλικού Γυμνασίου Ουρσουλινών, το οποίο χρονολογείται μάλλον γύρω  στο 1931 (όταν το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την αίτηση των αδελφών να λειτουργήσει η Σχολή ως ιδιωτικό Ελληνικό Γυμνάσιο), μας δίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το πώς λειτουργούσε το περίφημο σχολείο.  Σύμφωνα, λοιπόν, με το φυλλάδιο, το πρόγραμμα των μαθημάτων περιλαμβάνει: "1ον) τας 6 γυμνασιακάς τάξεις με Απολυτήριον Γυμνασίου" και "2ον) Γαλλικά μαθήματα μέχρι το Certificat d' Etudes και το Φιλολογικόν Δίπλωμα." Όσο για το κόστος, η  εγγραφή στοιχίζει 200 δραχμές, τα μηνιαία "τροφεία" και δίδακτρα 2.000 δρχ, η "εκπαιδευτική εισφορά" έχει μείνει ασυμπλήρωτη, η "προκαταβολή μικρών ατομικών εξόδων" 200 δρχ και τα Αγγλικά (προαιρετικά) 100 δρχ. το μήνα.

Ο εσωτερικός κανονισμός της Σχολής ορίζει τα εξής: τα τροφεία περιλαμβάνουν τη διατροφή, το μπάνιο και τον ύπνο των μαθητριών αλλά "τα έξοδα ταξειδίων, βιβλίων, γραφικής ύλης, ιατρού και φαρμάκων, ταχυδρομικών τελών, συντηρήσεως υποδημάτων, εκδρομών και εν γένει τα ατομικά έξοδα της μαθητρίας επιβαρύνουσι τους γονείς." Αν οι γονείς θέλουν να τα αναλάβει η Σχολή πρέπει "να προκαταθέσωσι εις την Διεύθυνσιν σχετικόν ποσόν άμα τη εγγραφή." Συνεχίζει αναφέροντας πότε πρέπει να γίνει η σταδιακή εξόφληση των διδάκτρων προειδοποιώντας, ωστόσο, ότι αν αυτή δεν γίνει όπως ορίζεται "η Διεύθυνσις θα ευρεθεί εις την δυσάρεστον θέσιν να παραδώσει την μαθήτριαν εις τους γονείς της." Τέλος, "η έξοδος των μαθητριών επιτρέπεται μόνον μετά των γονέων των" και "εις ουδένα άλλον επιτρέπεται να επισκεφθή αυτάς" παρά μόνο για να τους παραδώσει επιστολή των γονιών τους ή κατά τις ελεύθερες ώρες.  "Πάσα επιστολή ή δέμα αποστελλόμενον προς τας μαθητρίας ή [...] υπ' αυτών παραδίδεται εις την Διεύθυνσιν," διευκρινίζεται.  

Στο τρίτο μέρος του φυλλαδίου δίνεται ο κατάλογος όσων πρέπει να έχουν οι μαθήτριες για προσωπική τους χρήση, δηλαδή τα εξής: "1 στρώμα, 1 προσκεφάλαιον, 4 ή 3 σκεπάσματα μάλλινα, 1 κλινοσκέπασμα βαμβακ. λευκόν, 4 προσκεφαλοθήκας, 4 σινδόνια, 1 ρόμπα δωματίου, 4 νυχτικά, 8 κυλόττες, 12 μανδήλια, 4 προσόψια, 4 πετσέτες φαγητού, 1 ζεύγος παντούφλες, 3 ζεύγη υποδημάτων, 3 ποδιές μαύρες, 3 καθημερινά φορέματα, 1 επανωφόριον χειμερινόν χρωμ. μπλε, 1 ενδυμασίαν γυμναστικής χρώμ. μπλε, 1 σαπωνοθήκην, 1 ποτήριον και βούρτσα οδόντων, 1 βούρτσα υποδ.(και βερνίκι), μαχαιροπήρουνα, όλα τα χρειώδη δι' εργόχειρον και μαντάρισμα, στολή χρώματος μπλε."  

Στο τέλος σημειώνεται ότι η Σχολή "αναλαμβάνει το ράψιμον της Στολής, δια το ομοιόμορφον, επί πληρωμή."

(Συλλογή Δελλαρόκκα, φ. 32-Ι)

Δεν υπάρχουν σχόλια: