Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Παράνομες οι εξαγωγές στις Κυκλάδες

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Ο Τελώνης της Νάξου ενημερώνει τη Στρατιωτική Διοίκηση του ότι σύμφωνα με απόφαση της Κυβέρνησης  (8-11-1944) απαγορεύτηκε στις Κυκλάδες  η εξαγωγή κρέατος, λαδιού και πατάτας και η εφαρμογή της απαγόρευσης ανατέθηκε στο Τελωνείο και την υποδιοίκηση Χωροφυλακής στο νησί.  Επειδή, όπως λέει, "ως μας αναφέρουν τα όργανά μας, ως μη ένοπλον σώμα αδυνατούσι να εφαρμόσωσιν επακριβώς την ανωτέρω απόφασιν" και επειδή "οι διάφοροι φορτωταί και πλοίαρχοι ενισχυόμενοι καταλλήλως υπό τους προσκειμένους αυτοίς εργάτας κ.λ.π. δορυφόρους των κατορθώνουσι παντοιοτρόπως και δη κατά τας νυκτερινάς ώρας να φυγαδεύσωσι γεώμηλα" ενώ "ήδη ως αντελήφθημεν συγκεντρώνουν εις τας αποθήκας των μεγάλας ποσόστητας τοιούτων προς φόρτωσιν εις [...] των εν τω λιμένι ναυλοχούντων πλοίων" και καθώς, όπως τονίζει, η χωροφυλακή της Νάξου δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό, παρακαλεί τη Στρατιωτική διοίκηση του νησιού να διατάξει "την εγκατάστασιν μόνιμου ενόπλου φρουράς εν τη αποβάθρα δια [...] την επακριβή εφαρμογήν της εν λόγω αποφάσεως ή και δια την τήρησιν της τάξεως και επίβλεψιν του λιμένος μας κατά τας νυκτερινάς ώρας" και αν αυτό δεν είναι δυνατό, να ενισχύσει την επίβλεψη με δύο ένοπλους άνδρες.

Νάξος, 2 Δεκεμβρίου 1944 (Αρχείο Κοινότητας Νάξου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: