Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Έργα και ημέρες αγροφυλάκων Νάξου

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Το Αρχείο μας μόλις απόκτησε το αρχείο της αγροφυλακής, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία ταξινόμησης ώστε να μπορούμε σύντομα να το διαθέσουμε προς έρευνα και μελέτη σε κάθε ενδιαφερόμενο.  Διαλέξαμε να δώσουμε μια πρώτη "γεύση" του υλικού δημοσιεύοντας  δύο ταυτότητες αγροφυλάκων και ένα εξώφυλλο ημερολογίου συμβάντων, από αυτά που τηρούσαν όλοι οι αγροφύλακες.  Από το ημερολόγιο που διαλέξαμε, αντιγράφουμε δύο περιστατικά, όπως περιγράφονται από τον αγροφύλακα Μελάνων, Νικόλαο Αρσένη (τηρήθηκε η στίξη και η ορθογαφία του πρωτότυπου): "6-4-89: Περιοδέβοντας την κτηματική θέση γούρνες της περιφερίας μου συνέλαβα 2 πρόβατα του Μιχαήλ Κ. Ανεβλαβή να βόσκουν μέσα στο κτήμα του Νικόλαου Βασηλάκη εκ της αυτοψίας μου διαπίστοσα ότι επροξένησαν ζημιά σε χορτονομή αξίας 150 δρχ η πράξη ήταν εξαμελίας διότι του έφυγαν." Στη διπλανή σελίδα ο "παθόν" Ν. Βασιλάκης βεβαιώνει με την υπογραφή του "δεν θέλο ζημιά," απαλλάσσοντας το συγχωριανό του από το προβλεπόμενο πρόστιμο.  Σε άλλη καταχώρηση διαβάζουμε: "Περιοδέβοντας την κτηματική θέση Παναγιά κοινότης Γαλήνης μου παραπονέθη ο Γεώργιος Α. Αγκελής ότι ο Μιχαήλ Α. Αγκελής του χάλασε τον υδράυλακα του έρηξε κάτη σαβούρε στο οικοπεδό του και να βγάλη και κάτη κουτσούρες στο δημόσιο δρόμο στο κτήμα βάβουλα."  Στη δίπλα σελίδα, όπου συνήθως σημειώνεται η λύση που δόθηκε στο συμβάν, διαβάζουμε: "του έκανα σύσταση του Μιχαήλ Αγκελή σε 8 ημέρες να τακτοποιήσει και τις 3 υποθέσεις."Πάντως, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, η πιο συνηθισμένη καταχώρηση ενός αγροφύλακα στο ημερολόγιό του είναι η εξής:"Περιόδευσα την κτηματικη θέση [...] της περιφερίας μου ουδέν συνέβη."

Δεν υπάρχουν σχόλια: