Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

Επιτακτική η αποκατάσταση του Πύργου ΧειμάρρουΤα πρώτα συμπεράσματα για την κατάσταση του μνημείου του Πύργου Χειμάρρου αλλά και των ικριωμάτων καταγράφονται και αποτυπώνονται στην πρώτη φάση της μελέτης αποκατάστασης του μνημείου, η οποία ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο Δήμο πριν λίγες ημέρες. Την μελέτη εκπόνησε ο πολιτικός μηχανικός Κωνσταντίνος Ζάμπας, ο οποίος μελέτησε και επέβλεψε τα έργα αποκαταστάσεως των μνημείων της Ακροπόλεως, του Ερεχθείου και του Παρθενώνα καθώς και το έργο μεταφοράς των εκθεμάτων από το μουσείο του βράχου της Ακρόπολης στο νέο μουσείο.
  
Η υφιστάμενη κατάσταση του Πύργου 

Αν και το μνημείο σώζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό πληρότητας, πολλοί λίθοι των στρώσεων του Πύργου έχουν καταπέσει. Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονείται, ορισμένες καταπτώσεις έγιναν πριν από πολλούς αιώνες, όπως συμπεραίνεται από τα ευρήματα του συστηματικού καθαρισμού στο εσωτερικό, αλλά και από την υφή που έχουν οι διαβρωμένες εσωτερικές επιφάνειες των λίθων. Ωστόσο, σημαντικά τμήματα του μνημείου κατέρρευσαν μέσα στον 20ο αιώνα. Επτά στρώσεις έχουν ήδη καταρρεύσει στη νότια πλευρά του μνημείου, όπως προκύπτει από τη σύγκριση της σημερινής κατάστασης με φωτογραφία του μνημείου στις αρχές του αιώνα, ενώ η τελευταία πτώση φαίνεται να συνέβη το 1971 από κεραυνό. Σήμερα σώζονται εξωτερικές πλίνθοι έως την 42η στρώση, ενώ στις αρχές του αιώνα σώζονταν μέχρι την 45η στρώση. Παρά την κακή κατάσταση των εσωτερικών τμημάτων του πύργου σε ορισμένες θέσεις, δεν έχει παρατηρηθεί καμία μεταβολή της κατάστασης ισορροπίας του.

Τα σοβαρότερα πλήγματα εμφανίζονται στο εσωτερικό του προς την ανατολική πλευρά, καθώς αρκετοί λίθοι έχουν καταρρεύσει, άλλοι έχουν απεμπλακεί ή έχουν παραμορφωθεί και είναι ετοιμόρροποι. Ωστόσο, το 2001 έγινε τοπική αποκατάσταση του εσωτερικού τμήματος, η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα σε άριστη κατάσταση.
Στην εξωτερική πλευρά του πύργου δεν παρατηρούνται σημαντικές βλάβες, με εξαίρεση την ανατολική πλευρά του μνημείου όπου οι λοθόπλινθοι έχουν ανοίξει.
Αρκετά κακή είναι η κατάσταση του ικριώματος, καθώς 12 χρόνια μετά από την τοποθέτησή τους, παρουσιάζουν προχωρημένη οξείδωση και παραμορφώσεις, ενώ κατά τόπους τα ξύλινα δάπεδα έχουν σαπίσει. Ωστόσο, εκτιμάται ότι οι σκαλωσιές θα χρησιμοποιηθούν για την αποτύπωση του πύργου, αφού προηγουμένως γίνει αποκατάσταση, όπου απαιτείται.

Το επόμενο στάδιο
Η εκπόνηση της μελέτης αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 3 μήνες, με την πλήρη καταγραφή των παραμορφώσεων, την αναγνώριση των διάσπαρτων λίθων, την περιγραφή των αναγκαίων επεμβάσεων, το σχεδιασμό του εργοταξίου και το συνοπτικό προϋπολογισμό του έργου αποκατάστασης. Η επέμβαση θα αποσκοπεί κυρίως στην αποκατάσταση του μνημείου και πρωταρχικά στη στερέωση και ανακατασκευή των ερειπωμένων εσωτερικά τμημάτων. Ειδικότερα, θα μελετηθούν οι αποκαταστάσεις τμήματος της εσωτερικής πλευράς με αυθεντικές και νέες λιθοπλίνθους, των παραμορφωμένων τμημάτων και τμημάτων με πρόχειρες συμπληρώσεις. Επίσης, θα δοθεί έμφαση στις ανατάξεις των εξωτερικών πλίνθων και βαθμίδων, στη διαχείριση όμβριων και στην ταξινόμηση και ενδεχόμενη επανατοποθέτηση διάσπαρτων λίθων εξωτερικά. Θα επιδιωχθεί να συμπληρωθούν οι στρώσεις, ενώ το θέμα της επαύξησης του ύψους του πύργου με προσθήκη νέων στρώσεων, ώστε να φτάσει ο πύργος στην κατάσταση που ήταν στις αρχές του 20ου αιώνα, είναι δυσχερέστερο και θα αντιμετωπιστεί κατά την εκτέλεση του έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: