Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Μια προσπάθεια για μετακατοχική απόδοση δικαιοσύνης

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 224 και ημερομηνία 3/9/1945 περιλαμβάνεται ο αναγκαστικός νόμος 533 σύμφωνα με τον οποίον διώκονται και τιμωρούνται:

α) όσοι κατά τη διάρκεια της Κατοχής σχημάτισαν κυβέρνηση και ανέλαβαν την προεδρία της με τη συγκατάθεση των "εχθρών της Πατρίδος" 
β) όσοι διετέλεσαν υπουργοί ή υφυπουργοί κατά της διάρκεια των κυβερνήσεων επί Κατοχής "διευκολύναντες το έργον ταύτης" 
γ) όσοι κατείχαν στρατιωτικά, διοικητικά, δικαστικά ή άλλα δημόσια αξιώματα και "εγένοντο συνειδητά όργανα του εχθρού ή ήσκησαν το λειτούργημά των προς διευκόλυνσιν του έργου της Κατοχής, κατά τρόπον πιεστικόν δια τον Λαόν [...]" 
δ) όσοι ανέλαβαν υπηρεσία σε συνεργασία με τις αρχές Κατοχής και "ενήργησαν κατά τρόπον πιεστικόν δια τον Λαόν ή διευκόλυναν το έργον της Κατοχής"
ε) όσοι έγιναν συνειδητά όργανα των κατοχικών δυνάμεων για τη διάδοση της προπαγάνδας τους "εξαίροντες το έργον του κατακτητού ή προκαλούντες την ηττοπάθειαν παρά τω Ελληνικώ Λαώ ή την περιφρόνησιν του Εθνικού ή Συμμαχικού Αγώνος."  Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι "η ιδιότης του δράστου ως εκδότου, διευθυντού εφημερίδος ή περιοδικού ή δημοσιογράφου, αποτελούν ιδιαιτέραν επιβαρυντικήν περίπτωσιν."
στ) όσοι κατέδωσαν στους κατακτητές Έλληνες ή ξένους υπηκόους ή συνέβαλαν στην ανακάλυψη ή σύλληψή τους, με ιδιαίτερα επιβαρυντική την περίπτωση της τυχόν καταδίκης του καταδοθέντος ή συλληφθέντος
ζ) όσοι επιδόθηκαν σε βιαοπραγίες, σε συνεργασία ή όχι με τις δυνάμεις Κατοχής, σε βάρος Ελλήνων που ανέπτυξαν αντιστασιακή δράση.  "Ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωσις θεωρείται ο εξοπλισμός του δράστου παρά των Αρχών Κατοχής".  Συμπληρώνεται επίσης ότι ακόμη δυεσμενέστερη είναι η θέση του δράστη στις περιπτώσεις (ε) και (στ), αν ανήκε στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.  Αν, αναφέρεται επίσης, εξαιτίας των προαναφερόμενων πράξεων, "επήλθε θάνατος Έλληνος ή Συμμάχου, αποκλείεται η παροχή ελαφρυντικών [...]"
η) όσοι παρείχαν συστηματικά στον εχθρό πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις ατόμων ή οργανώσεων "εργαζόμενων δια τον Εθνικόν ή Συμμαχικόν Αγώνα"
θ) όσοι εμπόδισαν με οποιοδήποτε τρόπο εθνική ή συμμαχική πολεμική ενέργεια 
ι) όσοι σε συνεργασία με τους κατακτητές "εγένοντο αρχηγοί ή οδηγοί κινήσεως τεινούσης εις την προσβολήν της ακεραιότητος της χώρας"
ια΄) όσοι εκμεταλλεύτηκαν την οικονομική συνεργασία με τον εχθρό ζημιώνοντας τον ελληνικό λαό ή Έλληνες πολίτες ή όσοι υποβοήθησαν την πολεμική προσπάθεια του εχθρού αποκομίζοντας οικονομικά οφέλη [..]

Ακολουθούν άλλες 5 σελίδες όπου αναφέρονται οι ποινές, οδηγίες για τη σύσταση και τη συγκρότηση των δικαστηρίων, οι αρμοδιότητές τους, τα ένδικα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους κατηγορούμενους καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων, όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι "επί των αδικημάτων του παρόντος νόμου η χορήγησις αμνηστείας δεν επιτρέπεται."

Από τα αταξινόμητα του Αρχείου Ειρηνοδικείου Νάξου, 1945

Δεν υπάρχουν σχόλια: