Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Η Νάξος χρειάζεται φάρμακα


επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Ο πρόεδρος της κοινότητας Νάξου κοινοποιεί στο Νομάρχη Κυκλάδων αίτηση "του ενταύθα φαρμακοποιού κ. Δ. Μαρκόπολι," με την οποία ο τελευταίος πληροφορεί την κοινότητα ότι η μικρή παρακαταθήκη φαρμάκων που διαθέτει, κι από τα οποία τα σπουδαιότερα έχουν εξαντληθεί,  φτάνει στο τέλος της, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την υγεία "των πασχόντων και εν γένει των κατοίκων της Νήσου."  Για το λόγο αυτό, ο Νομάρχης παρακαλείται να διατάξει "τα δέοντα προς θεραπεία της απολύτου ταύτης ανάγκης, χειραγωγούντες ημάς πώς ή πόθεν δυνάμεθα να προβώμεν εις την προμήθειαν των εν λόγω φαρμάκων" προκειμένου να κερδίσει τη μέγιστη, προς το πρόσωπό του, ευγνωμοσύνη των κατοίκων ολόκληρου του νησιού.

21 Φεβρουαρίου 1917, Αρχείο Κοινότητας Νάξου

Δεν υπάρχουν σχόλια: