Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Απαγορεύεται η...Ισπανία

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Κατά τη διάρκεια του ισπανικού εμφυλίου, ψηφίζεται νόμος με τον οποίο απαγορεύεται στους Έλληνες να ταξιδέψουν εκεί.  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το τηλεγράφημα που βρέθηκε στο Αρχείο μας, "απαγορεύεται από σήμερον η καθ' οιονδήποτε τρόπον στρατολογία ή και προσέλκυσις Ελλήνων υπηκόων είτε από συμπολιτών ημών είτε υπό ξένων υπηκόων" με σκοπό να σταλούν στην Ισπανία.  Κατά την οδηγία, πρέπει να ακυρώνονται τα τυχόν εκδιδόμενα διαβατήρια για τη χώρα και να μην εγκρίνονται όσα αποσταλούν από εδώ και μπρος στις αρμόδιες αρχές.  Το τηλεγράφημα ζητά, επίσης, να δοθούν αυστηρές διαταγές στα ταξιδιωτικά γραφεία απαγορεύοντας την πώληση εισιτηρίων για την Ισπανία και στις Λιμενικές Αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίζουν "διέλευσιν εκ λιμένων Κράτους δι' Ισπανίαν".  Εξαίρεση γίνεται μόνο εφόσον υπάρχει "επεξηγηματική μνεία επί διαβατηρίου προσώπων δυναμένων να αποδείξωσι ότι υπάρχει σοβαρός λόγος δικαιολογών αναχώρησιν" όπως εμπορικά συμφέροντα, φιλανθρωπική ή δημοσιογραφική αποστολή ή άλλη ουσιώδης ανάγκη.  Το τηλεγράφημα υπογράφει ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Κ. Μανιαδάκης.

23 Φεβρουαρίου 1937 (Αρχείο Κοινότητας Νάξου φ. 8)

Δεν υπάρχουν σχόλια: