Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Ένα αίτημα...μοναδικό στο είδος του!

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Εξερευνώντας το παρελθόν του νησιού μέσα από την αρχειακή κληρονομιά του, βρίσκεται κανείς, μερικές φορές, μπροστά σε έγγραφα που όχι απλώς ξεφεύγουν από τις συνηθισμένες κατηγορίες αλλά και των οποίων το περιεχόμενό μπορεί να χαρακτηριστεί τουλάχιστον διασκεδαστικό.  Τέτοιο είναι το έγγραφο ενός Ναξιώτη, κατοίκου της Χώρας, ο οποίος υποβάλλει αίτηση προς το "σεβαστόν συμβούλιον της κοινότητος Νάξου" λέγοντας τα παρακάτω (διατηρήθηκε η στίξη και ορθογραφία του αυθεντικού κειμένου): "Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω εις υμάς ότι αναλαμβάνω την καθάρισιν τον υπονόμων της πόλεως Νάξου, αμισθεί, υπό τους εξής όρους:
α! Να παραχωρηθώσιν υφ' υμών τα υλικά, άτινα υπολογίζω εις δραχμάς 200 
β! η εκ' τούτων εξαχθείσα κόπρος να μένη εις την διάθεσιν εμού."  
Την αίτηση υπογράφουν "αντ' αυτού, αγραμμάτου όντος" και με εντολή του, δύο μάρτυρες.

Αχρονολόγητο,  (Αρχείο Κοινότητας Νάξου, φ. 39A)

Δεν υπάρχουν σχόλια: