Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Πιστοποιητικό Κοινωνικών Φρονημάτων

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Τα Πιστοποιητικά Κοινωνικών Φρονημάτων, απόρρητα έγγραφα που βεβαίωναν ότι ο πολίτης δεν είναι κομμουνιστικών πεποιθήσεων, και άρα μπορεί να γίνει δεκτός είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, άρχισαν να εκδίδονται μετά τον εμφύλιο και διατηρήθηκαν ως πρακτική μέχρι τα μέσα, περίπου, της δεκαετίας του 1960.  Εξαιτίας τους αποκλείστηκαν από εργασία και σπουδές εκατοντάδες αριστεροί, πολλοί από τους οποίους αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν.  Ακολουθεί ένα τέτοιο έγγραφο που βρέθηκε στο Αρχείο μας και σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται στον εικονιζόμενο άντρα να διοριστεί ως βεβαιωτής φόρων στην Κοινότητα Νάξου.  Όπως αναφέρει το συνοδευτικό έγγραφο, το περιεχόμενο του πιστοποιητικού "δεν πρέπει να ανακοινωθεί εις πρόσωπα ξένα τη υπηρεσία υμών ουδέ εις το πρόσωπον, το οποίον αφορά."

12 Ιουλίου 1938 (Αρχείο Κοινότητας Νάξου, 39Β)

Δεν υπάρχουν σχόλια: