Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Για την πλατεία Πραντούνα

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Στο Αρχείο της Κοινότητας Νάξου, βρέθηκαν έγγραφα που αφορούν τη σημερινή πλατεία Πραντούνα και την προτομή που τη διακοσμεί.  Όπως φαίνεται από επιστολή που έστειλε τον Απρίλιο του 1939 η κοινότητα στον πρόεδρο της Ναξιακής Ένωσης στην Αθήνα, οι 6.000 δραχμές που διατέθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό έφτασαν μόνο για να κατασκευαστεί "σχεδόν η βάσις" της προτομής.  Ζητάται, λοιπόν, από τη Ναξιακή Ένωση να συνεισφέρει κατά 1.000 δραχμές "δια την τελειοποίησιν του έργου."  Σε μεταγενέστερη επιστολή, τον Ιούλιο του ίδιου έτους, η κοινότητα κοινοποιεί στην Ένωση την απόφασή της να κάνει τα αποκαλυπτήρια της προτομής "αφ' ου προηγουμένως εξωραϊσθή και η πλατεία ένθα ετοποθετήθη αυτή," σκοπός για τον οποίο εγκρίθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο ποσό 15.000 δραχμών.  Στην αλληλογραφία που ακολούθησε, η Ναξιακή Ένωση ανακοινώνει την πρόθεσή της να παραστεί στην τελετή των αποκαλυπτηρίων μαζί με κάποιους επίσημους και εκφράζει τη χαρά της καθώς η πλατεία θα καταστεί "θαλπερόν άντρον εκ του οποίου θα μεταλαμπαδευθη το παράδειγμα εις τας μέλλουσας γενεάς."  Παραγγελία της είναι δε "να ρίψετε εις τον χώρον της πλατείας παραπορτίου μερικές μυρσινιές ώστε να δικαιολογούν τον εξωραϊσμόν."  Με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου,  στις 29 Ιουλίου η Νάξος ονομάζει πλατεία "Χρήστου Πραντούνα" την μέχρι σήμερον καλούμενην Παραπόρτι της πόλεως Νάξου, ένθα ευρίσκεται η προτομή, εις ένδειξιν φόρου τιμής προς την Μνήμην του Εθνικού Αγωνιστού Μακεδονομάχου και Ηρωϊκού Τέκνου της Πόλεως Νάξου."  

Αρχείο Κοινότητας Νάξου φ. 45α

Δεν υπάρχουν σχόλια: