Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Αίρει κάθε εμπόδιο στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας το Σχέδιο Νόμου του Υουργείου Οικονομικών

Τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας επιφέρει σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών.
Mε τις προτεινόμενες διατάξεις "αντιμετωπίζονται" σημαντικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία αξιοποίησης των δημοσίων ακινήτων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών οι αλλαγές που επέρχονται στο θεσμικό πλαίσιο θα επιταχύνουν τις αποκρατικοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με το Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης, την Κασσιώπη στην Κέρκυρα και το Αφάντου στη Ρόδο και θα διευκολύνουν τις μελλοντικές αποκρατικοποιήσεις.
Ειδικότερα, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου κυρώνεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τις διατάξεις της οποίας τροποποιείται η διαδικασία ορισμού του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) προκειμένου να εναρμονιστεί με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής.
Παράλληλα, κυρώνεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ ΕΥΔΑΠ [EYDr.AT] Σχετικά άρθρα , ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6)» με την οποία ρυθμίστηκε το κρίσιμο θέμα των ειδικών μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου (golden shares) στις υπό αποκρατικοποίηση εταιρίες.
Όπως σημειώνει το ΥΠΟΙΚ, πέραν του ανασταλτικού τους ρόλου στην εφαρμογή του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, η συμβατότητα των συγκεκριμένων μετοχών με το ενωσιακό δίκαιο και ειδικότερα με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων έχει τεθεί εν αμφιβόλω μετά την έκδοση αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για παρόμοιες μετοχές άλλων κρατών μελών. Πλέον το ελληνικό Δημόσιο δεν είναι υποχρεωμένο να κρατά ένα minimum συμμετοχής στις εταιρίες ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας. Επίσης δεν χρειάζεται προηγούμενη έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων για την πώληση πακέτου μετοχών μεγαλύτερο του 20%.
Με το νομοθέτημα επιδιώκεται ακόμη η συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του ν. 3986/2011 και άλλων διατάξεων, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία αξιοποίησης των ακινήτων του Δημοσίου,
η οποία, όπως υπενθυμίζει το ΥΠΟΙΚ, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η αξιοποίηση ακινήτων που μεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3581/2007 (sale and leaseback). Με τον τρόπο αυτό εισέρχονται άμεσα χρήματα στο Δημόσιο Ταμείο με σκοπό την αποπληρωμή του χρέους ενώ το Δημόσιο εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τα ακίνητα απολαμβάνοντας επαγγελματικού επιπέδου υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των κτηρίων με τη δυνατότητα να επανακτήσει την κυριότητα στο τέλος της σύμβασης μίσθωσης.
Επιπλέον, αίρονται γραφειοκρατικά εμπόδια με σκοπό τη διευκόλυνση των επενδύσεων με ταυτόχρονη τήρηση της αρχής της νομιμότητας ως προς την αδειοδότηση, ενώ ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας η ευθύνη για την καταγραφή, σε ενιαίο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (Μ.Α.Π.), όλης της ακίνητης περιουσίας φορέων του Δημόσιου. Ταυτόχρονα ιδρύεται Αυτοτελές Γραφείο Εποπτείας των φορέων διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, υπαγόμενο στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: