Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Αυθαίρετες οι τιμές ΖώνηςΟ Δήμος ζητά τον αντικειμενικό επαναπροσδιορισμό τους


Τον επαναπροσδιορισμό των τιμών ζώνης για όλες τις περιοχές της Νάξου αναμένεται να ζητήσει ο Δήμος από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών. Οι νέες τιμές που ορίστηκαν από το Υπουργείο το 2011, βάσει των νέων οικονομικών δεδομένων για όλες τις περιοχές που είχαν εξαιρεθεί μέχρι τότε, παρουσιάζουν τεράστιες αποκλίσεις από τις υπόλοιπες τιμές, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προκλητικές ανισότητες και διαφοροποιήσεις.
Για παράδειγμα, η τιμή Ζώνης στο Σαγκρί είναι διπλάσια από αυτήν που έχει καθοριστεί για τον παραθαλάσσιο οικισμό του Καστρακίου, όπως επίσης και η τιμή Ζώνης στο Δαμαριώνα σε σχέση με την τιμή της Αγιασσού. Τεράστια διαφοροποίηση παρατηρείται και μεταξύ των χωριών, αφού, για παράδειγμα, ο Δαμαριώνας έχει διπλάσια τιμή Ζώνης από το Φιλώτι, όπως π.χ. και η Άνω Ποταμιά σε σύγκριση με τις Μέλανες.
Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν προκαλέσει την αντίδραση αρκετών κατοίκων, κυρίως σε χωριά της Νάξου, καθώς οι τιμές Ζώνης επηρεάζουν μια σειρά φοροεισπρακτικών μέτρων. Ειδικότερα, βάσει της τιμής ζώνης κάθε περιοχής καθορίζεται το «χαράτσι» που επιβάλλεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων, το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ), ο φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) κ.α.
Σε μια προσπάθεια να υπάρξει αντικειμενικότερος προσδιορισμός των τιμών Ζώνης, το Δημοτικό Συμβούλιο διεκδικεί την άμεση απόσυρση του μέτρου όσον αφορά τις νέες τιμές Ζώνης, προτείνοντας τη σύσταση μεικτής Επιτροπής, με συμμετοχή του Δήμου Νάξου, για επαναπροσδιορισμό και επικαιροποίηση της τιμής Ζώνης σε όλο το εύρος του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Επίσης, θα ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομικών οι νέες τιμές να οριστούν βάσει των πραγματικών δεδομένων της αγοράς του Δήμου και να ισχύσουν από 1/1/2013.
Τέλος, οι λογαριασμοί με το υπερβάλλον τέλος, όπως διαμορφώθηκε από 1/1/12, θα πρέπει να διορθώνονται μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ (Νάξου).
Το ιστορικό του καθορισμού των τιμών ζώνης

                        Το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στον καθορισμό τιμής Ζώνης για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων το έτος 1996 κατ’ αρχήν από την πόλη της Νάξου. Εν συνεχεία, το έτος 2000 επεκτάθηκε το μέτρο και στην υπόλοιπη περιφέρεια της Νάξου, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις κοινοτήτων ή οικισμών, που παρέμειναν με το παλιό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, δηλαδή των συγκριτικών στοιχείων. Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια μεσολάβησαν αναπροσαρμογές στις αρχικές τιμές Ζώνης των ακινήτων, ενώ η τελευταία αύξηση έγινε το έτος 2007.
Το 2010 το Υπουργείο Οικονομικών συμπεριέλαβε στο αντικειμενικό σύστημα τις κοινότητες που είχαν εξαιρεθεί, οι δε τιμές ζώνης καθορίστηκαν βάσει των νέων οικονομικών δεδομένων της εποχής που διανύουμε. Από τον έλεγχο όμως των στοιχείων φαίνεται ότι οι τιμές Ζώνης που ορίστηκαν από 01/01/11 είναι αυξημένες από 100-120%. Για παράδειγμα, στις Κοινότητες Ποταμιάς, Μέσης, Μονής, Σκαδού, Κυνιδάρου, Κορώνου, Δαμαριώνα, κ.λπ., η αύξηση υπερβαίνει το 120%. Το ίδιο συμβαίνει και στους οικισμούς Αγ. Θαλαλαίου,  Ακαδήμων, Μετόχι, Αγ. Γεωργίου Ηρακλειάς, κ.λπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: