Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

Επαγγελματίες, τότε


επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Σύρου ανακοινώνει στους προέδρους των κοινοτήτων του νομού Κυκλάδων την ίδρυσή του σύμφωνα με το βασιλικό διάταγμα της 29ης Μαίου 1939 και τους πληροφορεί ότι οι επαγγελματίες και βιοτέχνες "ανήκουσι υποχρεωτικώς ως μέλη" σε αυτό.  Το έγγραφο είναι μια εξαιρετική πηγή αναφοράς στα επαγγέλματα της εποχής, μερικά από τα οποία πολλοί ίσως να διαβάζουμε για πρώτη φορά.  Τα επαγγέλματα αυτά απαριθμούνται αλφαβητικά ως εξής:
"(Α) Αγγειοπλάσται, ακροθακαρισταί, αλαντοποιοί αμαξοποιοί, ανθοπώλαι, αργυραμοιβοί, αρτοποιοί, ασβεστοκάμινα, ασβεστοποιοί, αυγοπώλαι (Β) Βαρελοποιοί, βαφείς, βιβλιοδέται, βιβλιοχαρτοπωλεία, βουλκανιζατέρ, βυρσοδέψαι (Γ) Γαλακτοπώλαι, γουνοποιοί, γραμματογραφεία, γυψογλύπται (Δ) Διακοσμηταί, διασαφισταί (Ε)
Εδωδιμοπώλαι, εκδόται, ελαιοτρίβαι, εμβαλωματαί, εμπορορράπται, ενοικιασταί ποδηλάτων, επιδορθωταί κοσμημάτων/ πίλων/ υποδημάτων, ωρολογίων, επινικελωταί, επιπλοποιοί, εγαστήρια γραφομηχανών/ γυναικείων αμφιέσεων/ πίλων/ κεντημάτων/ μετάλλων/ ραπτομηχανών/ σωμιέδων, εργολάβοι διακοσμήσεων/ ελαιοχρωματισμού/ κηδειών/ οικοδομικών έργων, εστιατόρια, εφαπλωματοποιοί (Ζ) Ζαχαροπλάσται, ζυθεστιάτορες, ζυθοπώλαι, ζωγράφοι, ζωέμποροι (Η) Ηλεκτρολόγοι (Ι) Ιδιοκτήται βουστασίων/ γκαράζ/ θεάτρων/ καφέ-μπαρ/μηχανοκίνητων πλυντηρίων/ ξενοδοχείων ύπνου, ιχθυοπώλαι (Κ) Καθαριστήρια, καθεκλοποιοί, καλαθοποιοί, καμπαρέ, καπνοπώλαι, καραγκιόζηδες, καρροποιοί, κασσιτερωταί, κατασκευασταί αεριούχων ποτών/ αθυρμάτων/ ελατηρίων/ καλλυντικών/ μωσαϊκών/ πλεκτών ενδυμάτων/ επίπλων/ υποκαμίσων/ φύλλων κανταϊφού, καφεκόπται, καφεπώλαι, κεραμοποιοί, κηροπλάσται, κιβωτιοποιοί, κινηματοθέατρα, κλειθροποιοί, κλινοποιοί, κοσμηματοπώλαι, κορνιζοποιοί, κορσεδοποιοί, κουλουροποιοί, κουμβοποιοί, κουμβοτρυποποιοί, κουρείς, κρεοπώλαι, κυτιοποιοί (Λ) Λατόμοι, λαχανοπώλαι, λεπτουργοί, λιθογράφοι (Μ) Μάγειροι, μαρμαρογλύπται, μεσίται εξευρέσεως εργασίας/ υπηρετριών, μεταλλουργοί, μεταξουργοί, μηχανουργοί, μικρέμποροι, μικτοί μικρέμποροι συνοικιών, μοδίσται, μυλωθροί, μυροπώλαι (Ν) Νηματουργοί (Ξ) Ξυλανθρακοπώλαι, ξυλογλύπται, ξυλουργοί (Ο) Οδοντοτεχνίται, οινοκαφεπώλαι, οινολογικά εργαστήρια, οινομάγειροι, οινοπαντοπώλαι, οινοπώλαι, οξοποιητικά εργαστήρια, οξυγονοκολληταί, οπωροπώλαι, ορειχαλκουργεία, ορθοπεδικά είδη, ουζοπώλαι (Π) παγοπώλαι, παλαιοπώλαι, παντοπώλαι, παραγγελιοδόχοι, παστουρματζήδες, πεταλωταί, πιλοποιοί, πλασιέ, πλυντήρια, ποτοποιοί, πρατήρια βενζίνης/ σιγαρέττων, πωληταί αεριούχων ποτών/ αθλητικών ειδών/ αθυρμάτων/ αλεύρων/ ανδρικών ειδών/ αποικιακών/ βαπτιστικών ειδών/ γυναικείων ενδυμάτων/ πίλων/ δερμάτινων ειδών/ εγχώριων προϊόντων, πωληταί ειδών αυτοκινήτου/ γάμου/ κιγκαλερίας/ νομής/ στιλβώσεως/ ταξειδίου, πωληταί επίπλων/ εσωρρούχων/ ενδυμάτων ετοίμων/ ενδυμάτων πλεκτών/ ζαχαρωδών προϊόντων/ κασκέτων/ καυσίμου ύλης/ κεντημάτων μηχανής/ κούκκων/ κτηνοτροφικών ειδών/ μπαχαρικών/ ξηρών καρπών/ οικοδομησίμων υλών/ πτηνών/ υδραυλικών ειδών/ υποκαμίσων (Ρ) Ράπται (Σ) Σαγματοποιοί, σανδαλοποιοί, σανοπώλαι, σαρωθροποιοί, σιδηροπώλαι, σιδηρουργεία, σιδηρωτήρια, σιμιτοποιοί, σκελετοποιοί, σκευοστολισταί οίκων, σκηνοποιοί, σκητορράπται, στριφωταί, σφραγιδοχαράκται, σχεδιασταί, σχοινοποιοί (Τ) Ταινιοπλέκται, τακουνοποιοί, ταπετσιέρηδες, τορνευταί, τροχισταί, τσαρουχοποιοί, τσιγκογράφοι, τυπογράφοι, τυροβουτυροπώλαι (Υ) Υαλοπώλαι, υποδηματοποιοί, υφαντουργοί (Φ) Φανοποιοί, φερετροποιοί, φωτογράφοι (Χ) Χαλκουργοί, χαράκται, χαρτοσακουλοποιοί, χρυσοτυπωταί, χρυσοχόοι, χρωματοπώλαι, χυτήρια (Ψ) Ψηκτροποιοί (Ω) Ωρολογοποιοί." 

21 Ιουλίου 1939, Αρχείο Κοινότητας Νάξου φ. 58

Δεν υπάρχουν σχόλια: