Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Απαγορεύεται η μετοίκηση στις Κυκλάδες!

επιμέλεια Μαρία Παπαγιάννη

Ο διοικητής των ιταλικών στρατευμάτων στις Κυκλάδες Ι. Δούκα λαμβάνοντας υπόψη α) τις ανεπαρκείς ποσότητες τοπικής παραγωγής για τη διατροφή του πληθυσμού των νησιών β) τις δυσκολίες στη συγκοινωνία και συνεπώς στην προμήθεια τροφίμων γ) το γεγονός ότι η μετοίκηση "των οικογενειών και των προσώπων από την ηπειρωτική Ελλάδα εις τας νήσους προσέλαβε κατά τον τελευταίον καιρόν μορφήν καθαράς και πραγματικής μεταναστεύσεως" διατάσσει τα ακόλουθα:
1.  Απαγορεύεται στο εξής οποιαδήποτε μετακίνηση από και προς τα νησιά χωρίς ειδική άδεια από τη στρατιωτική κατοχική διοίκηση και για διάρκεια διαμονής που να υπερβαίνει τις 10 ημέρες
2. Όσοι ήρθαν στις Κυκλάδες από την ηπειρωτική Ελλάδα κατά το τελευταίο διάστημα, δηλ. από τις 15 Ιουνίου μέχρι σήμερα, "υποχρεούνται να επιστρέψωσιν εις τους τόπους της προελεύσεώς των."
Από τη διαταγή εξαιρούνται α) όσοι έχουν αποδεδειγμένα σπίτια ή κτήματα στις Κυκλάδες και αναγκάστηκαν να τα εγκαταλείψουν εξαιτίας στράτευσης ή για άλλους λόγους, αρκεί να μπορούν να αποδείξουν ότι είναι κάτοικοι του νησιού β) όσοι έχουν σύζυγο, γονείς, παιδία ή αδέλφια που να κατοικούν μόνιμα στο νησί γ) όσοι, ακόμη κι αν δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις "καθώρισαν την διαμονήν των εις την νήσον" πριν τις 15 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Συνεχίζοντας, η διαταγή αναφέρει ότι σε περίπτωση που η στρατιωτική διοίκηση κάποιου νησιού θέλει να επιτρέψει "την παραμονήν εις την νήσον στοιχείων τα οποία ουδέποτε μετέσχον του εντοπίου πληθυσμού" θα πρέπει να υποβάλει σχετική πρόταση στη Διοίκηση των Κυκλάδων εξηγώντας τα αίτια.  Επιπλέον, αναφέρεται ότι οι τοπικές διοικήσεις εξουσιοδοτούνται να εκδώσουν "όλα τα καθοριστικά και περιοριστικά μέτρα" για την εφαρμογή της παρούσας διαταγής.  Τέλος, διευκρινίζεται ότι όσον αφορά τις μετακινήσεις μεταξύ των Κυκλάδων "αι μεταφοραί θα συνεχισθούν να πραγματοποιούνται με τους εν ισχύι τύπους (άδεια της Διοικήσεως Ιταλικών Στρατευμάτων Κυκλάδων").


14 Σεπτεμβρίου 1941, Αρχείο Κοινότητας Νάξου

Δεν υπάρχουν σχόλια: