Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Κλοπές, φόνοι και...επαναφορά στην τάξη

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη 
Ο Γερμανός στρατιωτικός διοικητής, σε ανακοίνωσή του προς τους Ναξιώτες, παρατηρεί ότι όσο περνούν οι ημέρες οι κλοπές αυξάνονται "επικινδύνως δια τον φιλήσυχον και νομοταγή πληθυσμόν της Νήσου.-" Αν και, όπως, αναφέρει, κάτι τέτοιο δεν θίγει άμεσα τα συμφέροντα της γερμανικής διοίκησης, αισθάνεται την ανάγκη να επέμβει και να επιδιώξει "την εμπέδοσιν της τάξεως κατά της οποίας αποτελεί πλήγμα η χθες διαπραχθείσα υπό ληστών δολοφονία φυλήσυχου πολίτου." Ο διοικητής καλεί τους Ναξιώτες να βοηθήσουν στην προσπάθεια αποκατάστασης της τάξης δίνοντας οποιαδήποτε πληροφορία διαθέτουν σχετικά με τις ληστείες που διαπράττονται ώστε να τιμωρηθούν αυστηρά οι ένοχοι κι έτσι να "απαλλαγή κατά το δυνατόν η Νήσος της μάστιγος ταύτης.-".  Τελειώνοντας, η ανακοίνωση τονίζει ότι αν κατά τη διενέργεια ανακρίσεων όσοι κληθούν να καταθέσουν το αποφύγουν "απομακρυνόμενοι της κατοικίας των ή κρύπτονται ανά τα όρη," θα γίνει δήμευση "όλων των κινητών και τροφίμων τους" τα οποία θα διατίθενται σε κατοικους άλλων χωριών.  Η διαταγή κλείνει διευκρινίζοντας ότι "εξαιρετικώνς δια την Απείρανθον η κυκλοφορία επιτρέπεται μόνον μέχρι της 8ης εσπερινής"!

21 Σεπτεμβρίου 1944 (Αρχείο Κοινότητας Νάξου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: