Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Τα πρώτα συμπεράσματα για τη χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων στη Νάξο...

Ανεμογεννήτριες που εμπίπτουν σε περιοχές αποκλεισμού, περιορισμένοι διαθέσιμοι χώροι για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων και ζώνες ιδιαίτερης προστασίας είναι τα πρώτα συμπεράσματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναφορικά με τη χωροθέτηση αιολικών Πάρκων στη Νάξο, βάσει μελέτης που ανέθεσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία όμως δεν έχει παραληφθεί ακόμα από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Τα βασικά συμπεράσματα για κάθε νησί έχουν αποσταλεί στους Δήμους των Κυκλάδων, προκειμένου να γίνει η απαιτούμενη διαβούλευση και ενημέρωση, για τη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου χωροθέτησης Αιολικών Πάρκων.

Τα βασικά συμπεράσματα για τη Νάξο:

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης για τη Νάξο, υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον, με ένα αιολικό πάρκο σε λειτουργία που αναλύεται σε 2 πολύγωνα με 11 Α/Γ και 8,76 MW ισχύ, 2 επενδυτικά σχέδια στο στάδιο της άδειας παραγωγής (συνολικά 7 πολύγωνα, 46 Α/Γ και 105,8 MW ισχύ) και μία αίτηση σε αξιολόγηση που αναλύεται σε 1 πολύγωνο, 10 Α/Γ και 30MW ισχύ. Το 11,91% της έκτασής της Νάξου καλύπτεται από τα πολύγωνα της αίτησης και των αδειών ενώ οι περιοχές αποκλεισμού καλύπτουν το 52,78%.
2. Τα 3 από τα 7 πολύγωνα των αδειών παραγωγής (περίπου 20 Α/Γ) εμπίπτουν στις περιοχές αποκλεισμού βάσει του ΕΠΧ-ΑΠΕ όπως επίσης οι 9 Α/Γ του αιολικού πάρκου σε λειτουργία στα βορειοδυτικά του νησιού.
3. Σημαντικό ποσοστό της έκτασης του νησιού, αποτελεί θεσμοθετημένη περιοχή προστασίας (περιοχή Natura) η οποία χρήζει ιδιαίτερης προσοχής στη χωροθέτηση αιολικών πάρκων. Στις περιοχές αυτές, βρίσκεται το πολύγωνο της αίτησης σε αξιολόγηση και συνεπώς, τίθεται οπωσδήποτε ζήτημα εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Περιοχές με ανάγκη προστασίας:
Εντοπίζονται 4 αξιόλογες περιοχές οι οποίες ενδεχομένως να χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης.
1.Περιοχή εξορυκτικών δραστηριοτήτων: Οριοθετείται πέριξ και νοτιοδυτικά του οικισμού Κινίδαρος (κέντρο εξορυκτικής δραστηριότητας), βόρεια των οικισμών Κάτω και Πάνω Ποταμιά και ανατολικά του οικισμού Άγιος Θαλλέλαιος. (α/α σημείου σχολιασμών «Χάρτη 1»: 10)
2.Τραγαία: Οριοθετείται γύρω από τους οικισμούς Δαμαριώνας, Χαλκί, Φιλότι και Μονή. (α/α σημείου σχολιασμών «Χάρτη 1»: 13)
3.Περιοχή σμυριδορυχείων: Οριοθετείται ως τριγωνική περιοχή με κορυφές τους παράκτιους οικισμούς Λιώνας και Μουτσούνα και την Κόρωνο στην ενδοχώρα. Τα σμυριδοχώρια γύρω από την οριοθετημένη περιοχή προτείνεται να λειτουργήσουν ως διάδρομοι επικοινωνίας των επιμέρους περιοχών. (α/α σημείου σχολιασμών «Χάρτη 1»: 12)
4.Νότιο και Νοτιοανατολικό τμήμα: Οριοθετείται ως μια μεγάλη περιοχή νοτιοδυτικά του οικισμού Δανακός, συμπεριλαμβάνοντας το όρος Ζας, μέχρι τον οικισμό Αγιασσός στα νότια και ανατολικά μέχρι την ακτή. Μπορεί ενδεχομένως να φιλοξενήσει συνδυασμό ανθρωπογενών και «περιβαλλοντικών» δραστηριοτήτων. (α/α σημείου σχολιασμών «Χάρτη 1»: 11)

Προτεινόμενες περιοχές εγκατάστασης Α/Π:
1.Οι πλέον κατάλληλες περιοχές για εγκατάσταση Α/Π προσδιορίζονται στο βόρειο τριγωνικό τμήμα του νησιού, από το ύψος της Κορώνου και βόρεια. 2.
Επίσης, η περιοχή ανατολικά του οικισμού Δανακός θεωρείται κατάλληλη αν και έχει δύσκολη πρόσβαση και σχεδόν ανύπαρκτο οδικό δίκτυο.
3. Στο νότιο τμήμα, δεν αποκλείεται η εγκατάσταση Α/Π αν και θέλει προσοχή και σωστό σχεδιασμό για να συνδυαστεί με τις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κτλ κτλ. 4. Τέλος, το ανατολικό τμήμα της περιοχής Γ των σμυριδορυχείων, πέριξ του οικισμού Λιοΐρι αποτελεί πιθανή θέση με μεταφορά των Α/Γ απευθείας από το λιμάνι της Μουτσούνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: