Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Τσουχτερό πρόστιμο για το ΧΑΔΑ της Νάξου

Μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Κωνσταντίνος Τριάντης, ο οποίος προΐσταται της ΕΥΕΠ, υπέγραψε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 403.750 ευρώ για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε 13 μονάδες. 
Μεταξύ αυτών και ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους
42.500 ευρώ για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της νήσου Νάξου, για τις παρακάτω παραβάσεις:
  • Ανεξέλεγκτη απόρριψη και διάθεση των στερεών αποβλήτων της νήσου Νάξου σε ενεργό ΧΑΔΑ στη θέση «ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ».

  • Μη ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης αποκατάστασης των Ανενεργών Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) της νήσου Νάξου με έργα αποκατάστασης.
  • Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλητων χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

  • Λειτουργία εγκατάστασης (σταθμού) αποθήκευσης και μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων, χωρίς Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) ή Πρότυπη Περιβαλλοντική Δέσμευση (Π.Π.Δ.) – Έλλειψη τεχνικής υποδομής του ΣΜΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: