Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Ξεκινούν οι εργασίες στον κόμβο του Κέντρου ΥγείαςΣτο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Εφαρμογή Κυκλοφοριακής Μελέτης και Σήμανσης Χώρας Νάξου», σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 14-06-2013 στην περιοχή του Νοσοκομείου Νάξου θα εκτελούνται εργασίες κατασκευής του κυκλικού κόμβου Κ4, όπως αυτές προβλέπονται από την εγκεκριμένη Κυκλοφοριακή Μελέτη. Η τελική διαμόρφωση του κόμβου, μετά την απομάκρυνση της προσωρινής εργοταξιακής περίφραξης και σήμανσης θα είναι από υπερβατό κράσπεδο για τη διευκόλυνση της κίνησης των βαρέων οχημάτων και των λεωφορείων.
                Παρακαλούνται όλοι οι χρήστες της οδού, οδηγοί και πεζοί, να συμμορφωθούν με την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση και να επιδείξουν την απαιτούμενη κατανόηση και προσοχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: