Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Πυροτεχνήματα!

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά, διάφορες εταιρείες κατασκευής πυροτεχνημάτων και υλικών στολισμού έστελναν ανά την Ελλάδα διαφημιστικά φυλλάδια και τιμοκαταλόγους προκειμένου να προσελκύσουν παραγγελίες για τον μεγαλοπρεπή εορτασμό της 4ης Αυγούστου.  Ένα τέτοιο "τιμολόγιο πυροτεχνημάτων δια τελετάς και πανηγύρεις" βρέθηκε και στο Αρχείο μας.  Στάλθηκε τον Ιούλιο του 1938 στην ναξιώτικη Επιτροπή Εορτασμού 4ης Αυγούστου από το ελληνο-ιταλικό εργοστάσιο πυροτεχνημάτων του Α. Παντζίνη στην Αθήνα.  Παραθέτουμε τα διαφημιζόμενα πυροτεχνήματα όπως παρουσιάζονται στο τιμολόγιο, διατηρώντας και την...ιδιαίτερη ορθογραφία:
"- Μύλος κάθετος αστραπών και βροντών κατά φυσικόν τρόπον, δραχ. 1.000
- Μύλος κάθετος παριστάνων ομβρέλαν κινέζικην, δραχ. 900
- Μύλος κάθετος σταθερός εξ ηλεκτρικού μαγνεζίου, δραχ. 800
- Μύλος κάθετος με διαφόρους κρόττους και χρώματα, δραχ. 700
- Μύλος κάθετος υπεριστρεφόμενος εκτοξεύον φωτοβολίδας, δραχ. 750
- Μύλος κάθετος  υπεριστρεφόμενος εκτοξεύον ρουκέττες, δραχ. 650
- Μύλος κάθετος Αεροπορικώς, δραχ. 250
- Μύλος κάθετος οριζόντιος σχήματος αστέρος, δραχ. 600
- Μύλος κάθετος οριζόντιος πολύχρωμος με κρόττους, δραχ. 500
- Ψηφία φωτεινά πολύχρωμα, έκαστον δραχ. 100
- Στέμμα φωτεινόν, δραχ. 1.500
- Σημαίαι φωτειναί, δραχ. 1.500
- Πυροτεχνουργικαι προσωπογραφία εντός πλαισίου Πυροτεχνημ., δραχ. 1.100
- Καταρράκτης ηλεκτρικός εκ Μαγνεζίου τρέχον μέτρον, δραχ. 150
- Δένδρον χρυσής βροχής ύψος 7 μέτρων, δραχ. 1.000
- Δένδρον αργυράς ηλεκτρικής βροχής 7 μέτρων, δραχ. 1.500
- Δένδρον εκτοξεύον πολυχρόμους φωτοβολίδας, δραχ. 750
- Αναπαράστασις εκκρίξεως ηφαιστείου δραχ. 2.000- 5.000
- Φωταγώγησις διαφόρων φρουρίων και κτιρίων τρέχον μέτρον, δραχ. 200
- Μπόμπες διαφόρων σχεδίων χρωμάτων και διαστάσεων, δραχ. 200-5.000
- Ρουκέται χρωμάτων ή κροττίδων, έκαστη δραχ. 30
- Ρουκέται με πολύχρωμα αλεξίπτωτα, έκαστον δραχ. 125
- Φωτοβολίδες (ρωμαϊκά), έκαστον δραχ. 30
- Φωτοβολίδες (ρωμαϊκά) τριπλές, έκαστον δραχ. 75
- Βεγγαλικά διαφόρων χρωμάτων, δραχ. 50-100"

19 Ιουλίου 1938, Αρχείο Κοινότητας Νάξου (φ. 58)

Δεν υπάρχουν σχόλια: