Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Η Νάξος στην "Εθνική Άμυνα"

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη


Το Κοινοτικό Συμβούλιο Νάξου, "γενόμενον διερμηνεύς της ευχής των κατοίκων της Κοινότητος Νάξου" ψηφίζει ομόφωνα την προσχώρηση του νησιού στο κίνημα της "Εθνικής Άμυνας" και την επαναστατική κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη καθως "αι εθνικαί περιστάσεις, το συμφέρον και το μεγαλείον της πατρίδος επιβάλλουν."  Το συμβούλιο προχώρησε στην απόφαση αυτή "εμπνευσμένον υπό της πεποιθήσεως ότι η Κυβέρνησις της Εθνικής Αμύνης ανέλαβε την υπεράσπισιν των απαραγράπτων του Έθνους δικαίων και ενεργεί πάση δυνάμει υπέρ των υψίστων του Ελληνισμού συμφερόντων" και συμπληρώνει ότι "τας πατριωτικοτάτας [της επαναστατικής κυβέρνησης] ενεργείας έθηκαν ήδη υπό την σθεναράν και ενεργητικήν αυτών προστασίαν αι ανέκαθεν προστάτιδες της Ελλάδος Μεγάλαι Δυνάμεις." Τέλος, το Κοινοτικό Συμβούλιο προσκαλεί "τον λαόν της Κοινότητος Νάξου ίνα εν τω εγνωσμένω αυτού πατριωτισμώ και τη φιλονομία του" να συνεχίσει τα "ειρηνικά του έργα" έχοντας τη βεβαιότητα ότι με τον τρόπο αυτό συντελεί όχι μόνο στην πρόοδο "του τόπου ημών" αλλά και "εις της φιλτάτης ημών πατρίδος το μεγαλείον, την δόξαν και την ευημερίαν."  Το ψήφισμα υπογράφουν ο πρόεδρος Γεώργιος Γαβαλάς και τα μέλη του Συμβουλίου Δομένικος Μαρκόπολις, Νικόλαος Δελλαρόκκας, Δημήτριος Πάγκαλος, Γεώργιος Αυλητής, Νικήτας Καμπανέλης, Μάρκος Κορακίτης, Χρ. Σαραντηνός και Αλέξανδρος Βαρότσης.

4 Δεκεμβρίου 1916 (Αρχείο Προοδευτικού Ομίλου Νάξου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: