Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Δέσμευση Παραγωγής Καπνού

επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Ο αντισυνταγματάρχης Οστίλιο Πιατσεντίνι διατάσσει την κατάσχεση "ακατέργαστου καπνού της Νήσου Νάξου" που βρίσκεται "εις χείρας καλλιεργητών, Εταιρειών, ή ιδιωτών" και η οποία πλέον "δεσμεύεται ολόκληρος και τίθεται εις την διάθεσιν της Διοικήσεως"Επίσης απαγορεύει ολοκληρωτικά την πώληση, εξαγωγή ή ανταλλαγή του καπνού με άλλα είδη αν δεν υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση από την στρατιωτική διοίκηση.  Προειδοποιεί δε ότι οι παραβάτες θα τιμωρούνται αυστηρά και καθιστά υπεύθυνη την αστυνομία του νησιού να ενημερώσει για τη διαταγή όλους του προέδρους των κοινοτήτων και να επιβλέπει την εκτέλεσή της.  Η διαταγή απευθύνεται επίσης στον Προεδρο της κοινότητας Νάξου, στον Οικονομικό Έφορο, στον δ/ντη της Αγροτικής Τράπεζας και στον δ/ντη Μονοπωλίου της Νάξου.
29 Σεπτεμβρίου 1941, Αρχείο Κοινότητας Γλυνάδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: